ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΙΟΥ

Πέρα από τα κλασσικά προσκλητήρια με την τυπωμένη πρόσκληση σε χαρτί και το σχετικό φάκελο, σας προτείνουμε μεταλλικά προσκλητήρια με ή χωρίς

σμάλτο,προσκλητήρια με παραμύθια, με αινίγματα, με γλωσσοδέτες, καθώς επίσης και προσκλητήρια σε δοκιμαστικούς σωλήνες ή ξύλινα προσκλητήρια

με την ημερομηνία της βάπτισης του παιδιού σας.