ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

1.1 Οι www.floweristas.gr και www.floweristas.com., που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Το Κατάστημα, είναι δικτυακοί τόποι διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία «ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», που εδρεύει στον Πειραιά, στην οδό Θηβών αρ. 139, με ΑΦΜ 118657802, και Δ.Ο.Υ. ΄Δ Πειραιά. Πειραιά, τηλ. 210-4900477. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση των δικτυακών τόπων του Καταστήματος, που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.floweristas.gr και www.floweristas.com., καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει το Κατάστημα. Χρησιμοποιώντας τις ανωτέρω ιστοσελίδες ή τις υπηρεσίες που παρέχει το Κατάστημα, οι χρήστες/πελάτες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον το Κατάστημα.  
1.2 Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη/πελάτη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση των δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών του Καταστήματος.
 2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
2.1 Αυτές οι ιστοσελίδες, όπως και η λειτουργία της παρεχόμενης χρήσης της Βιντεοκάρτας, αποτελούν τα επίσημα ηλεκτρονικά καταστήματα και της «ειδικής παροχής πνευματικής ιδιοκτησίας Βιντεοκάρτας», του Καταστήματος. Το περιεχόμενο των ανωτέρω ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του Καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
2.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων.
3. Υπηρεσίες και Ευθύνη Καταστήματος.  
3.1 Το Κατάστημα δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.
3.2 Το Κατάστημα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει. 
3.3 Το Κατάστημα θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα e-mail και το περιεχόμενο του Πελάτη. 3.4 Το Κατάστημα δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

 
 4. 1. ΧΡΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΡΤΑΣ
Ο αποστολέας – πελάτης, μέσω της εφαρμογής που υπάρχει στο eshop, μπορεί να βιντεοσκοπεί μήνυμα της αρεσκείας του, που επιθυμεί να αποστείλει συνοδευτικά μαζί με τα άνθη. Το μήνυμα αυτό μεταφέρεται (αντιγράφεται) στο iPad και φτάνει με αυτόν τον τρόπο στον παραλήπτη μέσω courier. Ο Courier ενημερώνει τον παραλήπτη ότι έχει μία βιντεοσκοπημένη ευχετήρια κάρτα και εάν επιθυμεί να τη δει ή να την παραλάβει, απαραίτητη προϋπόθεση είναι προηγούμενα να αποδεχτεί τους όρους χρήσης του Καταστήματος και στη συνέχεια να την παραλάβει και να πατήσει το play. Ο παραλήπτης με την προγενέστερη αποδοχή των όρων χρήσης αναγνωρίζει και αποδέχεται την ευθύνη του ανοίγματος του βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Αφού τελειώσει η ακρόαση του βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο courier επιστρέφει το iPad στο κατάστημα. Τα μηνύματα αρχειοθετούνται και φυλάσσονται από το κατάστημα για χρονικό διάστημα ενός μηνός και στη συνέχεια διαγράφονται.
4.2 Ευθύνη Χρήστη  
Το Κατάστημα ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο της ειδικής παροχής/χρήσης «Βιντεοκάρτας», δηλαδή του περιεχομένου του βιντεοσκοπημένου μηνύματος και Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί ή αναζητηθεί από τον οποιοδήποτε, ακόμα και τρίτο πρόσωπο, από τη χρήση αυτής της ειδικής παροχής – αποστολής «Βιντεοκάρτας».
Ειδικότερα: 4.2.1 Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τους δικτυακούς τόπους του Καταστήματος, τις υπηρεσίες και ιδιαίτερα τη χρήση της ειδικής παροχής της Βιντεοκάρτας που παρέχει για: 
α. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις 
β. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο 
γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία. (εμπιστευτικές πληροφορίες κ.λ.π.) 
δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. 
ε. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της
ζ. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο 
4.3 Το Κατάστημα δύναται να ελέγχει τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα από τον κάθε χρήστη προς αποφυγή οποιασδήποτε από τις ανωτέρω παραβιάσεις και εάν υπάρχουν αυτές, να απορρίψει ή να διαγράψει το υλικό, όπως και αν αυτό το υλικό είναι περιεχόμενου πορνογραφικού, ρατσιστικού, αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Κατάστημα έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απορρίψει την παροχή αποστολής και διάθεσης της βιντεοκάρτας, χωρίς να του απαιτηθεί οποιαδήποτε ευθύνη ή ζημία από τον Πελάτη και στην συνέχεια να ενημερώσει τον πελάτη για την μη εκπλήρωση της ειδικής αυτής παροχής.
4.4 Προσοχή:
Η παροχή – χρήση της βιντεοκάρτας και η αποστολή της παρέχεται για παραγγελίες που πραγματοποιούνται μόνο εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής και σε καμία περίπτωση κάπου άλλου πέραν αυτού.
 
 5. Ασφάλεια 
 Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω των www.floweristas.gr και www.floweristas.com., διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
 Το Κατάστημαδεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. 
 H ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη χρησιμοποιείται από το Κατάστημα για την αποστολή ενημερωτικών emails-newsletters, σχετικά με τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο σύνδεσμο-link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email-newsletter.
6. Τιμολόγηση – Πολιτική τιμών 
6.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας.
6.2 Το Κατάστημα έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από αυτό. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.
Πληρωμή με Πιστωτική κάρτα ή Paypal
 Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard και μέσω Paypal. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.
 Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης
 Ο πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς που εμφανίζονται κατά την παραγγελία της υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών και να ενημερώσει το Κατάστημα για τον αριθμό της συναλλαγής κατάθεσης και το κατάστημα της τράπεζας που έκανε την κατάθεση. Η ενημέρωση γίνεται διαδικτυακά στις ανωτέρω διευθύνσεις. Σε περίπτωση μη πληρωμής του Πελάτη με τους ανωτέρω τρόπους της παραγγελίας/παροχής, η εκάστοτε παραγγελία/παροχή δεν θα εκτελείται. Εάν για οποιαδήποτε αιτία ή εκ παραδρομής έχει προηγηθεί αποστολή της παραγγελίας το Κατάστημα δικαιούται να αναζητήσει με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο το αντίτιμο της παροχής, καθώς και αποζημίωσης, σύμφωνα με τον ΑΚ.
  7. Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση – Αποζημίωση 
 Ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του Καταστήματος οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως το Κατάστημα, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.
8.Αποδοχή Όρων Χρήσης 
8.1 Οι παρόντες όροι χρήσεως των δικτυακών τόπων www.floweristas.gr και www.floweristas.com., ακολουθούν το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.
8.2 Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Εταιρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
8.3 Από τη χρήση των ανωτέρω ιστοσελίδων και της ειδικής παροχής χρήσης της «Βιντεοκάρτας», τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται σ’ αυτές και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης και Αποδέχομαι” και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενo. 
8.4 Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στο Κατάστημα μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.
8.5 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Πειραιά. Το Κατάστημα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών. 
8.6. Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και του Καταστήματος, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπό του.
ΔΕΙΓΜΑ FLOWERSHOP
Εγγύηση της παράδοσης της παραγγελίας αποτελεί η υπογραφή του παραλήπτη στη φόρμα παραγγελίας. Όταν δεν δύναται να υπογράψει ο ίδιος ο παραλήπτης μπορεί να υπογράψει ένα τρίτο πρόσωπο.
Σε περίπτωση που ο παραλήπτης αρνείται για οποιονδήποτε λόγο να υπογράψει, ο αποστολέας δεν έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει την παράδοση και να αρνηθεί οποιανδήποτε χρέωση.
Η ακύρωση της παραγγελίας γίνεται δεκτή μέχρι και μια μέρα πριν την παράδοση της παραγγελίας και γίνεται επιστροφή όλου του ποσού. Στις ακυρώσεις που γίνονται αυθημερόν, το ποσό δεν επιστρέφεται αλλά σε περίπτωση που ο αποστολέας δεν επιθυμεί την αποστολή τους, δεν θα σταλούν. Αυτό συμβαίνει διότι γίνεται η προετοιμασία της παραγγελίας που περιλαμβάνει μη αναστρέψιμη τροποποίηση των λουλουδιών.
Παράπονα σχετικά με την ποιότητα των λουλουδιών γίνονται δεκτά αυθημερόν και μόνο από τον αποστολέα. Σε αυτήν την περίπτωση εκπρόσωπός μας ελέγχει αν υπάρχει όντως πρόβλημα, και αν υπάρχει πρόβλημα, αντικαθιστάται το προϊόν.
-Ως προς τη χρήση και λειτουργία της ειδικής παροχής της «Βιντεοκάρτας», δηλαδή του βιντεοσκοπημένου μηνύματος του αποστολέα προς τον λήπτη, γίνεται μνεία ότι το Κατάστημα δεν παρέχει προς πώληση έτοιμα βιντεοσκοπημένα μηνύματα. Ο πελάτης πρέπει να βιντεοσκοπήσει το δικό του μήνυμα με τη συνδρομή των παρακάτω πληροφοριών και με τις απαρέγκλιτες προυποθέσεις και όρους που αναφέρονται σε όλη την παράγραφο 4 της παρούσης.
Παράδειγμα λειτουργίας Βιντεοκάρτας:
Η παροχή – χρήση της βιντεοκάρτας και η αποστολή της παρέχεται για παραγγελίες που πραγματοποιούνται μόνο εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής και σε καμία περίπτωση κάπου άλλου πέραν αυτού.
Ο αποστολέας – πελάτης, μέσω της εφαρμογής που υπάρχει στο eshop, μπορεί να βιντεοσκοπεί μήνυμα της αρεσκείας του, που επιθυμεί να αποστείλει συνοδευτικά μαζί με τα άνθη. Το μήνυμα αυτό μεταφέρεται (αντιγράφεται) στο iPad και φτάνει με αυτόν τον τρόπο στον παραλήπτη μέσω courier. Ο Courier ενημερώνει τον παραλήπτη ότι έχει μία βιντεοσκοπημένη ευχετήρια κάρτα και εάν επιθυμεί να τη δει ή να την παραλάβει, απαραίτητη προυπόθεση είναι προηγούμενα να αποδεχτεί τους όρους χρήσης του Καταστήματος και στη συνέχεια να την παραλάβει και να πατήσει το play. Ο παραλήπτης με την προγενέστερη αποδοχή των όρων χρήσης αναγνωρίζει και αποδέχεται την ευθύνη του ανοίγματος του βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Αφού τελειώσει η ακρόαση του βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο courier επιστρέφει το iPad στο κατάστημα. Τα μηνύματα αρχειοθετούνται και φυλάσσονται από το κατάστημα για χρονικό διάστημα ενός μηνός και στη συνέχεια διαγράφονται.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μέχρι (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία παράδοσης. Σε αυτή τη περίπτωση σας επιστρέφεται ακριβώς το ποσό για το οποίο έχετε χρεωθεί.
Δεν γίνονται δεκτές ακυρώσεις παραγγελιών που υποβάλλονται αυθημερόν για εκτέλεση την ίδια ημέρα. Ακόμη και στη περίπτωση όπου ο αποστολέας “αλλάξει γνώμη” και δεν επιθυμεί την αποστολή των λουλουδιών, της βιντεοκάρτας, μπορούν αυτά να μην αποσταλούν αλλά η χρέωση του αρχικού ποσού δεν επιστρέφεται. Αυτό συμβαίνει διότι μόλις λάβουμε μία παραγγελία προχωρούμε αμέσως στη κατασκευή του σχετικού προϊόντος επεξεργαζόμενοι τα λουλούδια που είναι απαραίτητα ,τα οποία με την πιθανή ακύρωση της παραγγελίας είναι αδύνατο να τα επιστρέψουμε στη θέση τους στην αρχική τους κατάσταση χωρίς τη σχετική ζημιά.
Δεν γίνονται δεκτές ακυρώσεις, ούτε επιστροφές χρημάτων που αφορούν σε παραγγελίες με προορισμούς την Υπόλοιπη Ελλάδα (εκτός Αττικής) και το Εξωτερικό και οι οποίες προωθούνται για εκτέλεση σε συνεργαζόμενο μέλος του δικτύου μας.
Ως αποδεικτικό επιβεβαίωσης παράδοσης ισχύει η υπογραφή του παραλήπτη στην αντίστοιχη φόρμα παραγγελίας. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου δύναται να υπογράφει και τρίτο πρόσωπο, σε παραδόσεις σε χώρους όπως κοιμητήρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εταιρείες κ.λπ. όπου δεν είναι δυνατή η παράδοση της παραγγελίας στον ίδιο τον παραλήπτη.
Επειδή όμως τα λουλούδια είναι ένα ιδιόμορφο είδος το οποίο σχεδόν πάντα αυτός που το αγοράζει το στέλνει σε κάποιον άλλο ο οποίος μπορεί είτε να μη το δέχεται, είτε απλά να αρνείται να υπογράψει, είτε να επιφυλάσσεται και να μην υπογράφει ότι παρέλαβε καλώς κ.λπ. σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί η μη ύπαρξη υπογραφής του παραλήπτη στη φόρμα παραγγελίας αιτία άρνησης της χρέωσης της παραγγελίας και αμφισβήτησης αυτής.
Παράπονα σχετικά με την καλή ποιότητα των παραδιδόμενων προϊόντων γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ την ίδια ημέρα της παράδοσης και ΜΟΝΟ από τον αποστολέα (ο οποίος έχει χρεωθεί και την αξία αυτών) και όχι μεταγενέστερα, εγγράφως με fax ή e-mail. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποστέλλουμε αμέσως εκπρόσωπό μας στον παραλήπτη της παραγγελίας, ελέγχουμε το προϊόν και εφ’ όσον πράγματι διαπιστώσουμε πρόβλημα, αντικαθιστούμε αυτό με νέο.
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Floweristas υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Σε αυτό το πλαίσιο, η Floweristas διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των www.floweristas.gr και www.floweristas.com.
Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα των ανωτέρω διευθύνσεων, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας, ένα όνομα χρήστη κ.λ.π.) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων. 
Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε εθελοντικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας), αριθμό fax και επάγγελμα.
Στην περίπτωση που κόψετε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, ΑΦΜ, και διεύθυνση της έδρας της.
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στις www.floweristas.gr και www.floweristas.com.,  αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.
Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων: 
Η www.floweristas.gr και www.floweristas.com., διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 
Επίσης διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. 
Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου μας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα, έως ότου εκπληρωθούν οι παραγγελλόμενες υπηρεσίες και προιόντα από τον Πελάτη.
Στοιχεία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη, κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, εφόσον κατά το χρόνο αιτήσεώς τους, διατηρούνται ακόμη από το κατάστημά μας, μετά από νόμιμη αίτηση αυτών και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.